Kalite Tesadüf Değildir...


Bizi Arayın: 0242 513 96 36

Çiftlik EDT Çalışanı Olmak

Çiftlik EDT çalışanları olarak verimliliğin artırılması , sistemlerin geliştirilip korunması , işimizin gereklerini tek seferde en doğru biçimde yerine getirmek konusunda sorumluluklarımızı kabul eder, kaynaklarımızı dikkatli ve etkin kullanıp her noktada başarıyı hedefleriz.

Çiftlik EDT çalışanları olarak Kendini Yöneten Takımlar halinde çalışmayı benimser, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmeyi, farklı fikirleri en iyiye ulaşma da bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı süreç odaklı yönetim sistemi ile entegre ederek sürekli gelişmeye çalışırız.

Çiftlik EDT çalışanları olarak çalışanlarımızın kendi sorumluluk alanında birer lider olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın işlerini yaparken en doğru kararları en doğru zamanda verebileceğine inanır, bunu geliştirmek için destekleriz.

Çiftlik EDT çalışanları olarak işimizi yaparken ilişki halinde bulunduğumuz herkes ile etkin verimli iletişim kurmak temel sorumluluklarımızdan biridir. İletişim kurarken empati yaparak kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak dinlemeyi ve konuşmayı temel adım olarak kabul eder, kişileri etkin dinlemenin bizi başarılı kılacağına inanırız.

Çiftlik EDT çalışanları olarak bilgiye ulaşırken ve elde ettiğimiz bilgileri analiz edip kullanırken, vardığımız noktada kendimizi, kaynaklarımızı ve sonuçları sürekli sorgulayarak, alternatif çözümler sonuçlar üreterek, farklı kaynaklardan aldığımız bilgileri yorumlayarak, alışılmış düşünce sistematiğinin ötesine geçmeyi hedefler, yaratıcılığımız sonuna kadar işimize entegre ederiz.

Çiftlik EDT çalışanları olarak dünyada olan tüm gelişmeleri gerçekleşen değişimleri takip ederek, uyum sağlamayı ve değişmesi gereken alışkanlıklarımızdan yaklaşımlarımızdan kurtulmayı iş anlayışımızın temeli kabul ederiz. Farklı yaklaşımlara, anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemlerin ötesine geçerek ve öngörülerimizi bu yaklaşımla ele alıp geleceği görmeye çalışıp gelecekte de var olmaya çalışırız.

Çiftlik EDT çalışanları olarak zamanında yapılması gereken işleri verilen sözlere uygun, tek seferde ve en doğru şekilde yaparız. Çiftlik EDT çalışanlarından kendi potansiyellerini ortaya koymalarını, sürekli gelişmeyi talep etmelerini ve farklı fikir ve görüşlere saygı göstermelerini bekleriz. Çalışanlarımızın öğrenmeyi sadece dış kaynaklardan gelecek hazır bilgi olarak değerlendirmemelerini, bilgiye ulaşabilmek için çeşitli araçlar kullanmalarını araştırma ve çabayla farklı kaynaklardan elde etmelerini isteriz.

Markalarımız

Tüm Hakları Saklıdır.

facebook twitter google instagram youtube
Orient Medya